Telefon: +90 (0) 533 841 4380 Språk: English Russian Norwegien
               
View Previous View Next
Investering & Skatter
Emner:
Hvorfor investere i Nord-Kypros eiendommer?
Guide om skatter for eiendomsoverføring i Nord-Kypros
Hvorfor investere i Nord-Kypros eiendommer?    [Tilbake til toppen]
1. Eiendomsmegling i Nord-Kypros begynte å ta form i 2004, da innbyggerne i Nord-Kypros stemte ja til den foreslåtte FN "Annan" planen og sa ja til fredelig gjenforening av Kypros og ble umiddelbart belønnet med EUs hjelp og en økning i utenlandske investeringer. Derfor har eiendomsmegling på Nord-Kypros vært svært gunstig de siste årene.
2. Siden 2004 har eiendomsinvestering i Nord-Kypros vært frittstrømmende og konsekvent, og regjeringen har brukt imponerende mye penger på infrastruktur, fasilitetsforbedring og utvikling. Alt peker mot en langsiktig oppadgående trend prismessig i eiendomsmarkedet i Nord-Kypros.
3. En svært høy etterspørsel etter Nord-Kypros boliger til leie. Mange turoperatører i Storbritannia har begynt å reklamere for Nord-Kypros i brosjyrer, og noen steder i London reklameres det for Nord-Kypros på busser og t-banestasjoner. Som en konsekvens av dette, er det vakre reisemålet i Middelhavet blitt mer kjent.
4. Nord-Kypros har fem store universiteter som mottar investeringer fra USA og Midtøsten. Alle universitetene har økt antall studenter i 2005 og 2006. Studentene trenger overnatting og muligheten for studentboliger på campus er begrenset - dette gir muligheter og potensial hos investorer.
5. Investorer i eiendomsmegling har mange valg og muligheter for vekst og høy avkastning i Nord-Kypros og derfor viser medier fra alle kanter stor interesse i den tyrkiske republikken Nord-Kypros, og det er flere som reiser til landet for å utforske investeringsmuligheter enn noensinne.
6. Investorer i eiendomsmegling har mange valg og muligheter for vekst og høy avkastning i Nord-Kypros og derfor viser medier fra alle kanter stor interesse i den tyrkiske republikken Nord-Kypros, og det er flere som reiser til landet for å utforske investeringsmuligheter enn noensinne.
Guide om skatter for eiendomsoverføring i Nord-Kypros     [Tilbake til toppen]
by Akan Gurkan LLB (University of Warwick)
Property Department Gurkan and Gurkan Advocates and Legal Advisers
Det finnes tre viktige skatter knyttet til salg av eiendom i Nord-Kypros. Disse skattene er:
1. Overføringsavgift som skal betales til District Land Registry Office.
2. Formuesgevinstskatt som skal betales til Income & Tax Office.
3. Merverdiavgift (mva) som skal betales til Income & Tax Office.
Selv om dette kan varieres fra partene til kjøpskontrakten skal formuesgevinstskatt vanligvis betales av selger og overføringsavgiften skal vanligvis betales av kjøper. Mva (KDV på tyrkisk) er også underlagt betingelsene i kjøpskontrakten, som skal angi hvorvidt salgsprisen inkluderer eller ekskluderer mva.

Prosentsats av formuesgevinstskatten avhenger av hvorvidt selgeren er en "profesjonell selger" som definert av loven (dvs. hvorvidt transaksjonen er av kommersiell art, eller for profitt).

Tabellen nedenfor viser prosentsatsene av formuesgevinstskatt. Prosentsatsene gitt nedenfor gjelder for den takserte verdien av eiendommen, som er beregnet av Land Registry Department like før skjøtet ble overført. Når slike verdivurderinger blir utført er eiendommen vurdert slik den fremstår på dato for taksten, dvs. hvis det er en ny bygning på eiendommen vil dette tas med i vurderingen av eiendommens verdi.
Overføringsavgiften som må betales er 6% beregnet av Land Registry Departments taksering av eiendommen, kjøpt med mulighet til å betale kun 3%. Når denne retten blir brukt, vil alle overføringsavgifter være 6% for alle fremtidige overføringer.
Investeringer & Skatter

Mva faller bare på salget der leverandøren er en "profesjonell selger”. Hva er definisjonen på en "profesjonell selger”?
En profesjonell selger er et kommandittselskap eller en person som har solgt mer enn tre faste eiendommer i løpet av ett år, eller en person i bygge- eller eiendomsbransjen og som anses å være en profesjonell selger.

Må jeg betale mva på mitt boligkjøp?
For å vite om du må betale mva på ditt boligkjøp i Nord-Kypros må du finne ut:
A. om leverandøren er en profesjonell selger som beskrevet ovenfor og
B. om kontrakten krever at du skal betale mva.

Formuesgevinstskatt av eiendomstransaksjoner i Nord-Kypros

Må jeg betale formuesgevinstskatt av kjøpet mitt?
Vanligvis ikke. Formuesgevinstskatt vanligvis betales av selgeren, med mindre annet er nevnt i kontrakten din.

Må jeg betale formuesgevinstskatt ved salg av eiendommen min, i så fall, hvor mye vil dette være ?
Dette avhenger av om du er en privatperson eller en profesjonell selger (som beskrevet ovenfor): Hver enkeltperson i Nord-Kypros får ett skattefritt salg hver (for hus og tomt som ikke overstiger ca 1 donum). Hvis du bruker dette alternativet, vil du ikke være ansvarlig for å betale formuesgevinstskatt på dette første salget. Ved alle senere salg, må formuesgevinstskatt betales på 3,5%, forutsatt at du ikke selger mer enn 3 eiendommer på ett år, siden du da vil kategoriseres som en profesjonell selger.

Profesjonelle selgere har ingen rettigheter til skattefritak. Formuesgevinstskatt på 6,25%.må betales ved alle salg.

Hva hvis jeg selger min eiendom før jeg tar over skjøtet, må jeg fremdeles betale formuesgevinstskatt?
Formuesgevinstskatt må ikke betales dersom du selger eiendommen før du tar over skjøtet ved å skrive kontrakt. Du må imidlertid betale stempelavgift på kontrakten som verd 0,5% av kontraktsverdien, hvis du betaler innen 2 måneder etter signering av kjøpskontrakten. Dette beløpet multipliseres med 2 hvis du betaler innen 2 til 6 måneder etter kontraktsignering og multipliseres med 3 hvis du betaler etter denne perioden.

Sjekk ut de siste boligene til salgs i Nord-Kypros
Vær
Nyhetsbrev
Følg oss
Follow SWB on Twitter Follow SWB on Facebook Follow SWB on YouTube 
Kontakt oss
Startside  |  Bebyggelsen  |  Nord Kypros  |  Galleri  |  Boliger til salgs  |  Priser  |  Om Oss  |  Kontakt oss  |  Uttalelser  |  Investering & Skatter  |  FAQ  |  Nyheter
Alt materiale som finnes på website bare til informasjon og kan bli endret. Selskapet vil være bundet kun av undertegnet kontrakt og vedlegg. Boligpriser er i GBP.
Copyright © 2010 SweetWater Bay Nord-Kypros Boliger | Web design & Forms by FormLogix Form Builder Email Form